Close

Varför minskar utbudet och vad händer med priserna?

Richard Lagerling förklarar skeendena på bostadsmarknaden våren 2019.

Jag tror de flesta som letat ny bostad på Östermalm i år har konstaterat att utbudet är lägre än på länge. Samtidigt rapporterar media om rekordutbud. Vad är egentligen sant och vad händer med priserna?

När man skall försöka förstå vad som händer på marknaden underlättar det att titta på historiska mönster och hur utvecklingen varit under och efter tidigare priskorrigeringar. Ändrade spelregler under andra halvan av 2017 ledde till ett ändrat mönster. Osäkerheten och bankernas nya krav ledde till att de flesta ville sälja innan de vågade köpa nytt. Nyproduktionen drabbades extra hårt då incitamentet att teckna sig för en bostad som är färdig först i framtiden försvann då priserna inte längre steg.

Allt detta ledde till en kraftig utbudsökning. Priserna sjönk därmed med omkring 10 procent vid slutet av året. En del av priskorrigeringen var motiverad av de nya lånereglerna men en stor del bestod av allmän osäkerhet och svårighet för marknadens parter att hitta rätt prisnivåer. Under hela 2018 var försäljningstiderna långa och utbudet stort. Samtidigt kan vi nu med facit i hand konstatera att de faktiska avslutspriserna stod helt stilla under hela 2018. Priskorrigeringen hade redan skett under året innan. Under 2019 har vi sett en förändring på Östermalm. När statistiken visade att priserna stabiliserats på en lägre nivå vågade allt fler göra affär. Säljarna började acceptera de nya nivåerna och köparna insåg att priserna inte längre sjönk. Parterna började mötas. Det är precis detta som brukar hända efter en tid av osäkerhet och det börjar alltid i innerstaden för att sedan sprida sig utanför tull.

Sedan årsskiftet har vi haft allt fler besökare på våra visningar och budgivning är återigen vanligare än prutning. Eftersom de flesta objekt säljs på kortare tid minskar utbudet vid varje givet tillfälle och är nu nere på samma nivå som innan priskorrigeringen 2017. Ett minskat utbud leder till fler besökare på varje visning och fler som deltar i budgivningen på varje objekt. Jag är övertygad om att statistiken för våren kommer visa på en viss återhämtning även för prisbilden. Tittar man på det totala utbudet i Storstockholm och inkluderar nyproduktion, som har en bit kvar innan den hittat rätt prisnivåer, är utbudet högt, medan utbudet på Östermalm är lägre än på länge. Av tidigare mönster vet vi att både inbromsning och
lättnad börjar i innerstaden för att sedan sprida sig utåt.

Prognosen är därför att även vårens villaförsäljningar kommer att ta fart och att rörligheten på marknaden kommer förbättras också utanför tullarna. Det finns mycket att lära av tidigare historiska mönster. Om du tror att du kommer kunna få din lägenhet såld vågar du slå till på att köpa ett hus och vice versa. Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du går i tankar på att byta bostad eller du om har frågor kring marknaden här på Östermalm.

Close