Close

Marknadsanalys: Nu vågar folk byta bostad igen

Richard Lagerling gläds åt att det är betydligt gladare tongångar på bostadsmarknaden efter sommaren.

Nu när höstens bostadsmarknad dragit igång på allvar kan vi konstatera att stämningen är betydligt mer positiv än i våras och tongångarna är definitivt gladare jämfört med förra hösten.

Statistiken visar att priserna stått stilla sedan i januari och få seriösa bedömare tror på ytterligare prisnedgångar i närtid. De fundamentala faktorerna ser stabila ut trots det svaga parlamentariska läget och trots att de regler som bostadsmarknaden har att anpassa sig till är väl etablerade i prisbilden sedan över ett år tillbaka.

Problemet för många bostadsköpare under våren var alltså inte längre bristande köpkraft eller avsaknad av vilja att köpa en ny bostad. Snarare var dilemmat att man inte vågade agera. Det är ett välkänt psykologiskt fenomen att människor gärna skjuter upp obekväma beslut. De flesta spekulanter verkade ha anammat strategin att vänta och se vad som händer. Psykologi styrde marknaden mer än fundamentala faktorer.

Efter sommaren har dock stämningen förbättrats avsevärt och av erfarenhet från tidigare prisjusteringar vet vi att när bostadsmarknaden väl börjar röra på sig efter en prisnedgång brukar man få en ketchupeffekt. Det finns ett uppdämt behov av att byta bostad.

Det är tydligt att allt fler känner sig trygga med att köpa innan de säljer, eftersom de ser att det finns en tydlig prisbild och en allt mer fungerande marknad. De flesta säljare har accepterat den prisnedgång som skedde under 2017 och utgångspriserna har anpassats till marknadspriset. Såväl lockpriser som fantasipriser är borta. Nu vågar man byta bostad igen. När man köper och säljer i samma marknad och vet att man kan sälja sin nuvarande bostad till ett marknadspris inom rimlig tid känner man sig trygg.

Vår prognos är att vi framöver kommer få se en stillastående prisbild men att de långa försäljningsprocesserna vi sett under våren kommer bli betydligt kortare framöver. Nu kommer allt fler spekulanter på våra visningar och budgivningarna har tagit fart igen. Tendensen att fler vågar köpa innan de har sålt kommer sannolikt också leda till ett mer normaliserat utbud jämfört med det historiskt stora utbud vi sett under året.

Med det sagt skall vi sannolikt inte förvänta oss en återgång till de senaste årens mönster av ständigt stigande priser. Bankerna är idag betydligt mer restriktiva i sin kreditgivning, vilket borgar för en långsiktigt sundare och stabilare prisbild. Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har frågor om bostadsmarknaden här på Östermalm.

Close